Μεταμορφώσεως 1, Άλιμος 174 55
thalia.artspace@gmail.com

«Άγιος Ανδρέας»

Η Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας»

Η ταυτότητά μας

Η Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» δραστηριοποιείται στον τομέα της Παιδικής Προστασίας και αποτελεί μια κλειστή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας για 32 παιδιά και εφήβους. Υπάγεται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) κι εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Λειτούργησε αρχικά το 1947 με την επωνυμία Αναρρωτήριο Παίδων, κατόπιν δωρεάς στο Ελληνικό Δημόσιο των Ολλανδών αδερφών Ροδόλφου και Γεωργίου Φαν Βάικ. Τη δεκαετία του ’70 μετονομάστηκε σε «Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας» και το 2003 ξεκίνησε την εφαρμογή προγραμμάτων ανάδοχης φροντίδας και τεκνοθεσίας για τα παιδιά που φιλοξενούσε. Πρόσφατα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠΠΑ, η ονομασία της άλλαξε εκ νέου, σε «Μονάδα Προστασίας Παιδιού Άγιος Ανδρέας».

Κύριο έργο της Μονάδας είναι η εικοσιτετράωρη φιλοξενία παιδιών που στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος και η λειτουργία προγραμμάτων αναδοχής και τεκνοθεσίας. Απώτερος στόχος είναι η επιστροφή των παιδιών στο φυσικό τους περιβάλλον
ή η ένταξή τους σε ανάδοχες και θετές οικογένειες. Η Μονάδα Προστασίας Παιδιού Άγιος Ανδρέας στηρίζει έμπρακτα τον στόχο της αποϊδρυματοποίησης και η μείωση του χρόνου παραμονής των παιδιών σε ιδρυματικό περιβάλλον είναι κοινή επιδίωξη όλων των
επαγγελματιών.

Βασικότερο μέλημα των εργαζομένων αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον όλων των παιδιών, η ασφάλεια και η προστασία τους, η κατανόηση και η ανάδειξη της άποψής τους καθώς και η παροχή κατάλληλης φροντίδας σε κάθε χρονική στιγμή και με κάθε τρόπο. Η ΜΠΠ «Άγιος
Ανδρέας» εφαρμόζει την Πολιτική Παιδικής Προστασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής, ακολουθώντας τις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και την Εθνική Νομοθεσία.

Η ζωή στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας»

Με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας προς τα παιδιά, η ΜΠΠ «Άγιος Ανδρέας» μεριμνά για την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, την ιατρική παρακολούθηση, την ψυχολογική υποστήριξη, την παροχή ειδικών ενισχυτικών προγραμμάτων και για καθετί που προωθεί την
θετική ανάπτυξη των παιδιών. Για τον σκοπό αυτό απασχολεί κοινωνικούς επιμελητές, παιδαγωγούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, διοικητικούς υπαλλήλους, ψυχολόγους, μάγειρες, οδηγούς, ηλεκτρολόγο, προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, εργοθεραπευτή, ψυχίατρο, λογοθεραπεύτρια και παιδίατρο. Ταυτόχρονα, υλοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση καλλιτεχνικά και άλλα υποστηρικτικά προγράμματα με εξωτερικούς συνεργάτες.

Η ΜΠΠ «Άγιος Ανδρέας» φιλοδοξεί να προσομοιάζει την τυπική οικογενειακή ζωή, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αναγνωρίζεται και να αναδεικνύεται η μοναδικότητα του κάθε παιδιού. Τα παιδιά τρώνε μαζί, βγαίνουν στην αυλή, κάνουν πάρτι και γιορτές, συμμετέχουν
σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, πηγαίνουν στα τοπικά δημόσια σχολεία, μελετούν για το σχολείο, μιλούν στο τηλέφωνο με τη βιολογική οικογένεια ή δέχονται επίσκεψη και βγαίνουν βόλτες. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των σχολικών αργιών πολλά παιδιά φιλοξενούνται σε συγγενείς τους ή σε πιστοποιημένους εθελοντές, ενώ τις καλοκαιρινές διακοπές συμμετέχουν σε κατασκηνωτικά προγράμματα.

Ποια προγράμματα

Το πρόγραμμα Αναδοχής και Τεκνοθεσίας

Η αναδοχή και η τεκνοθεσία αποτελούν τις καλύτερες επιλογές για την εξασφάλιση κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά που χρειάζεται να απομακρυνθούν από τη φυσική οικογένεια. Κι ενώ στην τεκνοθεσία το παιδί εισέρχεται πλήρως στη θετή οικογένεια και εξομοιώνεται από νομική άποψη με το βιολογικό παιδί, η αναδοχή προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα να ζει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον θετικό προς την ανάπτυξή
του διατηρώντας ταυτόχρονα τους δεσμούς με τη φυσική οικογένεια και το ενδεχόμενο επιστροφής σε αυτή. Η ανάδοχη οικογένεια αναλαμβάνει την καθημερινή φροντίδα του παιδιού, την ικανοποίηση όλων των αναγκών του και την παροχή ενός περιβάλλοντος αγάπης, σταθερότητας και ασφάλειας για όσο διάστημα χρειαστεί. Για τη θετική ανάπτυξη και προσαρμογή του παιδιού οι ανάδοχοι γονείς υποστηρίζονται από τον φορέα εποπτείας της αναδοχής και τη διεπιστημονική ομάδα, η οποία συνήθως αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Η επαφή του παιδιού με πρόσωπα της φυσικής οικογένειας ακολουθεί πρωτόκολλα και προδιαγραφές που προστατεύουν την ασφάλεια και την ανωνυμία της ανάδοχης οικογένειας.

Η Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» συμμετέχει στο εθνικό πρόγραμμα αναδοχής και τεκνοθεσίας με την επιλογή και την εκπαίδευση υποψήφιων θετών και ανάδοχων γονέων και τη σύνδεση εγκεκριμένων υποψηφίων με παιδιά που φιλοξενούνται
στη Μονάδα και σε άλλες δομές παιδικής προστασίας. Παράλληλα, συνεχίζει να υποστηρίζει τα παιδιά που έχει εντάξει στο πρόγραμμα αναδοχής και τις οικογένειές τους, με την
παρακολούθηση της πορείας της αναδοχής και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Τα τελευταία δέκα χρόνια η ΜΠΠ «Άγιος Ανδρέας» έχει πραγματοποιήσει 200 αναδοχές, ενώ αυτό το διάστημα εποπτεύει και στηρίζει περίπου 80 παιδιά σε 76 ανάδοχες οικογένειες.

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί γονείς, μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων https://www.anynet.gr/ Εκεί θα λάβουν αναλυτικές πληροφορίες για την αναδοχή και την τεκνοθεσία, τη διαδικασία έγκρισης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την οικονομική υποστήριξη που λαμβάνουν οι ανάδοχες οικογένειες κ.ά.

Το πρόγραμμα εθελοντισμού

Η ΜΠΠ Άγιος Ανδρέας συνεργάζεται με πιστοποιημένους εθελοντές που προσφέρουν υπηρεσίες προς τα παιδιά σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και τις ανάγκες της Μονάδας.Στα πλαίσια του προγράμματος εθελοντισμού έχουμε συνεργαστεί με ιδιώτες καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς για την παροχή προγραμμάτων μαθησιακής, ψυχολογικής, αθλητικής και καλλιτεχνικής υποστήριξης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή ιδιωτών που αναλαμβάνουν να συνοδεύουν ένα παιδί σε εξόδους και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα ή δύο φορές τον μήνα. Οι εθελοντές υποστηρίζονται από
κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο της Μονάδας. Όποιοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidopoli_alimou@yahoo.gr

Συνεργασία με τη Γκαλερί Thalia

Χάρη στην πρωτοβουλία της Γκαλερί Θάλεια τα παιδιά της Μονάδας Παιδικής Προστασίας «Άγιος Ανδρέας» είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα βιωματικό εργαστήρι για την Τέχνη, να εμπνευστούν και να απεικονίσουν σε ένα καμβά τις σκέψεις, τα όνειρα και τα συναισθήματά τους. Την Παρασκευή 7/4/2023 τα παιδιά επισκέφτηκαν τον χώρο της Γκαλερί για να δουν την έκθεση και να γνωρίσουν τους δημιουργούς. Την επόμενη ημέρα, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Κέντρου Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Υποστήριξης «ΣΧΕΔΙΑ» (www.schedia-art.gr ), τα παιδιά, ως νέοι καλλιτέχνες, είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να υπογράψουν το δικό τους καλλιτεχνικό έργο. Η Γκαλερί ανέλαβε να εκθέσει τα έργα των παιδιών και να διοργανώσει μια καλλιτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας». Με αυτήν την ενέργεια η Thalia επιδιώκει να προσφέρει σε αυτά τα παιδιά μια θέση ως καλλιτέχνες στην γκαλερί.

Τηλ. Κέντρο : 213-2020909

Διεύθυνση : 213-2020903

Γραμματεία : 213-2020901

Κοινωνικό Τμήμα : 213-2020902, 14

Δωρεές : 213-20209005

Διαχείριση-Αποθήκη : 213-2020903, 05 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Θουκυδίδου 82, Άλιμος, Τ.Κ. 174 55 / Ηλ. Διεύθυνση: paidopoli-alimou@0300.syzefxis.gov.gr